kópie

 dokončené aj nedokončené kópie z mojej dielne (r. 1990-95)